Informationer  Tidligere projekter  Opret ansøgning  Kontakt 

ELRO Fonden

ELRO Fonden støtter initiativer i ELROs tidligere forsyningsområde.

Hvem kan søge ELRO Fonden?
ELRO Fonden kan give støtte til sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt uddannelse.
Derimod kan der ikke gives støtte til politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

Vedtægter skal indsendes sammen med ansøgningen, hvor det almenvelgørende eller almennyttige formål skal være angivet.


Søg her!


Udfyld vores ansøgningsskema online. Der er ansøgningsfrist 4 gange om året. (28.2, 31.5, 31.8 samt 30.11).

Åbn ansøgningsskema | Åbn udbetalingsbilag

Billeder af donationer


Se eksempler på donationer fra ELRO Fonden her.

Energioptimering i forsamlingshuse

ELRO Fonden vil gerne deltage i projekter, som kan nedbringe energiforbruget i forsamlingshuse. Selvom forsamlingshuset tidligere har modtaget et stort beløb til vedligeholdelse, vil ELRO Fonden godt kunne give yderlige støtte til energioptimering af enhver art. Kontakt venligst ELRO Fonden inden ansøgning indsendes.