ELRO Fonden

ELRO Fonden, som i 2013 er dannet på baggrund af elselskabet ELRO Amba efter selskabets fusion med EnergiMidt støtter initiativer i ELROs tidligere forsyningsområde.

Til venstre ses et eksempel på en aktivitet støttet af ELROfonden - etablering af aktivitets- og samlingssted ved gadekæret i Udbyover.

Elselskabet ELRO


ELRO, der blev grundlagt i 1954, forsynede omkring 52.000 kunder, svarende til 100.000 indbyggere og virksomheder i seks kommuner med el i og omkring Randers. ELRO fusionerede den 1. januar 2013 med EnergiMidt.

Hvordan får jeg pengene udbetalt?

Læs om fremgangsmåde, regler og prak- sis for udbetalinger fra ELRO Fonden her.

Billeder af donationer

Se eksempler på donationer fra ELRO Fonden her.

Hvem kan søge?

Ansøger skal have en væsentlig tilknytning til Elros gamle forsyningsområde.

Elrofonden deltager gerne i et møde med ansøger, inden ansøgningen bliver fremsendt.

Læs ansøgningskriterierne

Søg her!

Udfyld vores ansøgningsskema online. Der er ansøgningsfrist 4 gange om året. (28.2, 31.5, 31.8 samt 30.11).

Åbn ansøgningsskema
Åbn udbetalingsbilag