Informationer  Tidligere projekter  Opret ansøgning  Kontakt 

Tips og tricks til ansøgningen


At søge fondsmidler:
ELRO Fonden er etableret for at støtte gode idéer, der lever op til vores formål – det kan du læse mere om i vores vedtægter. Vær derfor ikke nervøs for at søge penge til jeres projekt eller til dit udlandsophold. Foreninger skal være almennyttige. Der kan ikke gives støtte til politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige projekter.

Gør jer umage:
Mange fonde drives af en professionel bestyrelse, der gennem mange år har behandlet fondsansøgninger. Derfor kan det betale sig at gøre sig umage, når I beskriver jeres projekt, og når I udarbejder budgettet for projektet.
Det kan være en god idé, at I er flere, der gennemlæser det materiale, der indsendes. Det kan også være en god idé at sove på det, I har skrevet – det kan være, I er blevet klogere, når I læser det dagen efter. Fondsbestyrelsen kender jo ikke alle jeres tanker og idéer, der er gået forud for jeres ansøgning. Derfor er det en god idé at gøre sig umage.

Søg i god tid:
Når I gør jer umage og er godt forberedt, er sandsynligheden for succes langt større. Udarbejd og indsend jeres ansøgning i god tid inden ansøgningsfristen. Det er vores erfaring at de ansøgninger, der modtages tæt på ansøgningsfristen, er mangelfulde eller dårligt beskrevet, og derfor får afslag.

Kontakt ELRO Fonden:
Ved ansøgning på 250.000 og derover, skal der rettes en kontakt til
ELRO Fonden inden ansøgningen indsendes. ELRO Fonden deltager gerne i et møde med ansøger, inden ansøgningen indsendes.

I kan kontakte ELRO Fonden via mail: mail@elrofonden.dk eller ved at kontakte ELRO Fondens formand via telefon. Se ELRO Fonden.

Ansøgningsskema:
Når du udfylder ansøgningsskemaet, er der herunder nogle hints til enkelte af punkterne på ansøgningsskemaet. Husk – Fondsbestyrelsen kender jo ikke jeres projekt, og det er måske første gang, de stifter bekendtskab med jeres forening.

Formål:
Vær kort og præcis i hvilket formål, I søger penge til.
Eksempler: Opførelse af bålhytte. Studieophold i udlandet, Nyt tag på xx forsamlingshus, Etablering af handicaptoilet i xxx, Studieophold på xx universitet i xx by/land, Praktikophold ved studie xx.

Beskrivelse af ansøger:
Hvem er ansøger.
Eksempelvis: En forening + kort beskrivelse, formålet med foreningen, antal aktive medlemmer.
XX rideklub er en traditionel rideklub med dressur og spring. Lederne er ulønnede, og vi har yy aktive medlemmer. Udover konkurrencer vægter vi det sociale samvær meget højt.

Beskrivelse af projektet:
En kort og præcis beskrivelse er meget mere værd end en lang beskrivelse. Beskriv motiveringen for jeres ansøgning/projekt og beskriv kun nødvendige detaljer. Det skal stå klart, hvorfor I har brug for støtte. ELRO Fonden vil gerne vide, hvad pengene går til.

Anvendelse af beløb fra ELRO Fonden:
Her anfører I, hvilke delelementer af det samlede projekt det ansøgte beløb skal anvendes til.

Eksempel:
Beløbet fra ELRO Fonden anvendes til udskiftning af gulv og udskiftning af køkken.

Beløbet anvendes til delfinansiering at nyt spejderhus.
Det ansøgte beløb afvendes til materialer til opførelse af shelter samt til etablering af natursti.

Hvornår får I svar:
I kan forvente at få svar senest 30 dage efter ansøgningsfristens udløb.

Udbetaling af støttebeløb fra ELRO Fonden:
Vi anbefaler, at I læser afsnittet om udbetaling – se: ELRO Fonden
Og I gør udbetalingsproceduren meget lettere og hurtigere, når alle bilag vedhæftes i én pdf fil, og når udbetalingsanmodningen er korrekt udfyldt.

Vedhæft relevante bilag:
Vi forventer, at I som minimum vedhæfter:
 • Anlægsbudget (ved anlægsinvesteringer) - Se et eksempel nedenfor
 • 2 tilbud, hvis jeres projekt overstiger kr. 100.000
  Vedtægter.
 • Projektbeskrivelse, hvis det ansøgte beløb er en del af et større projekt


Budget:
Et nødvendigt bilag er jeres anlægsbudget og specielt ved større projekter.
Anlægsbudgettet fortæller, hvilke ting I søger støtte til, hvor mange penge I mangler, og hvad I selv skyder i projektet, for eksempel i form af kontanter, eget arbejde, indsamlede midler, tilskud fra andre fonde, forældres frivillige arbejde eller andet.
Vær opmærksom på, at ELRO Fonden yder støtte til etablering, men ikke til den løbende drift eller til et aktiv, der burde være en driftsudgift.

Eksempel på et anlægsbudget:


Der findes mange andre fonde end ELRO Fonden:
Det kan være en jungle at finde frem til de rigtige fonde og legater, når I vil søge penge til et projekt.

Der findes mere end 15.000 fonde i Danmark, så mon ikke jeres projekt har en chance. Det er ELRO Fondens erfaring, at rigtig mange ansøgere kommer i mål med deres projekt, og specielt hvis der søges flere fonde, der støtter netop det formål, I skal bruge penge til.

Nogle kommuner giver tilskud til projekter, og specielt hvis I allerede er en tilskudsberettiget forening. Undersøg om eksempelvis fritids- og kulturforvaltningen, det kulturelle samråd og folkeoplysningsudvalget råder over fonde og puljer. I kan også søge lokale loger, klubber og virksomheder.
For eksempel støtter pengeinstitutter ofte lokale projekter.
I ELRO Fondens forsyningsområde findes der en række lokale fonde, I kan tænke ind, når I fundraiser. Vi ser ofte, at ELRO Fondens ansøgere også har fået støtte fra: Jutlander Fonden Hobro, NORLYS Vækstpulje, Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond, Sparekassen Kronjyllands Jubilæumsfond og Andelskassen – sammen kan vi mere puljen.

Derudover er det vores erfaring, at flere pengeinstitutter støtter lokale tiltag, f.eks. Nordea Fonden og Spar Nord Fonden.

Derudover findes der også et hav af større og mindre fonde. Nogle af de fonde vi oplever, der gennem tiden har støttet større projekter i ELRO Fondens virkeområde er:
 • Velux Fonden - har flere forskellige fonde
 • AP Møller - har flere forskellige fonde
 • Tuborg Fonden – har flere fonde
 • Friluftsrådet
 • Lokale- og Anlægsfonden – har flere fonde
 • LAG
 • TRYG Fonden
 • Louis-Hansen Fonden
 • Sonning Fonden
 • Stibo Fonden
 • Real Dania
 • Landsbypuljen (Randes Kommune)
 • Vanføre fonden (primært handicap relaterede områder)
 • Bevica Fonden
 • Friluftsrådet
 • Liv og Land Vindmøllepuljen
 • Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond
 • Fonden Gl. Skanderborg


Hent yderligere inspiration, inden I går i gang:
https://www.fonde.dk/fonde.aspx
https://fundraiseren.dk/Nyheder/
https://www.facebook.com/legater/

Held og lykke med ansøgningen
Bestyrelsen for ELRO Fonden