Informationer  Tidligere projekter  Opret ansøgning  Kontakt 

Udbetaling


Når det bevilligede projekt er gennemført, skal der pr. mail fremsendes en underskrevet anmodning om udbetaling af de tegningsberettigede (formand, kasserer m. fl.) samt dokumentation for de ansøgte udgifter. Bilag vedhæftes i én pdf fil.
På ansøgningsskemaet er der et felt, hvor et berørt pengeinstitut skal attestere, hvem en opgivet konto tilhører (ansøger).

Udbetaling kan ske gennem hele året.

Støtten kan først udbetales, når alle udgifter er afholdt og betalt.

Der kan ikke udbetales a conto beløb. ELRO Fonden giver ikke transport i støttebeløbet.

ELRO Fonden udbetaler normalt tilsagte støttebeløb én gang om måneden, og som hovedregel umiddelbart efter den første weekend i hver måned. Dog kan der på grund af ferie forekomme afvigelser for udbetalinger i juli og august.